Rối hơi thần tài

Rối hơi thần tài có ý nghĩa trong kinh doanh buôn bán. Ngoài việc trang trí, thu hút khách, rối hơi thần tài còn...

Rối hơi ông già Noel trang trí vào dịp lễ giáng sinh

Rối hơi ông già noel hay được dùng để trang trí trước cửa hàng hoặc bên trong nơi mua sắm. Ngoài việc trang trí...

Cho thuê rối hơi, người hơi và cổng hơi các loại

Cho thuê rối hơi là dịch vụ cho thuê các hình nộm, cổng chào nhằm quảng cáo thương hiệu. Các sản phẩm bao gồm:...

Cho thuê cổng hơi giá rẻ

Cho thuê cổng hơi giá rẻ là dịch vụ quảng cáo bằng việc để cổng hơi trước cửa hàng, công ty. Cùng chúng tôi...

Lưu giữ loại hình nghệ thuật rối

Rối nước khác với các loại rối hơi hay rối bay trong các sự kiện quảng cáo trình diễn rối nước, phục vụ khán...

DỊCH VỤ RỐI HƠI

Rối hơi thần tài

DỊCH VỤ CỔNG HƠI

TIN TỨC MỚI